2012

T. Soltész – M. Kózel – Cs. Csiszár - T. Centgráf – B. Benyó: Information System for Road Infrastructure Booking, Periodica Polytechnica. Vol.39. No. 2. pp. 55-62. Budapest, 2011. (ISSN 0303-7800)
D. Esztergár-Kiss - P. Kaderják – Cs. Csiszár: Elaboration of a Method’s Theory regarding the Establishment and Revision of Bus Lanes, Acta Technica Jaurinensis Vol. 5. No. 3. pp. 271-282. Budapest, 2012. (ISSN 1789-6932)
D. Esztergár-Kiss - Cs. Csiszár: Analysis of multimodal journey planners using a multi-criteria evaluation method, 19th ITS World Congress Vienna, Austria, 22-26 October 2012. Conference proceedings. Paper ID: EU-00662
Zs. Sándor - Cs. Csiszár: From information to central navigation - Development stages of intelligent parking information systems, 8th International PhD & DLA Symposium, 29-30 October 2012, Pécs, Hungary, ISBN: 978-963-7298-48-6 pp. 126.
Zs. Sándor - Cs. Csiszár: Integration of Parking Information Systems into Traffic Management, European Platform of Transport Sciences (EPTS): X. European Transport Congress in Budapest, 8-9 November 2012, Budapest, Hungary, ISBN: 978-615-5298-00-4 pp. 93-99.
Cs. Csiszár: Személyközlekedési módok összekapcsolása informatikai eszközökkel – tudatos közlekedés. „Hogyan tovább közforgalmú közlekedés? – Közlekedéstudományi Konferencia”, Győr, 2012. március 29-30. Konferencia kiadvány 341-350. o. (ISBN 978-963-9819-84-9).
D. Esztergár-Kiss - P. Kaderják – Cs. Csiszár: Autóbusz forgalmi sávok kialakítására és felülvizsgálatára vonatkozó módszer kidolgozása, ”Innováció és fenntartható felszíni közlekedés”, Budapest, 2012. augusztus 29-31. Online: ISBN 978-963-88875-3-5; CD: ISBN 978-963-88875-2-8

2011

Csaba Csiszár - Dénes Válóczi - Tsvetanka Valcheva: Conscious Transport – Influence of Passengers by Telematics Systems „19th international conference trans&MOTAUTO'11” Varna, 28 June-01 July 2011. „Machines, Technologies, Materials” International Virtual Journal ISSN 1313-0226, Issue 4, 2011. „Scientific proceedings of the Scientific-technical union of mechanical engineering” Volume III. pp. 19-21. ISSN 1310-3946
Csaba Csiszár - Dénes Válóczi – Denis Shestakov: Integrated Telematics System for Passengers’ Guide at Intermodal Traffic Centres „In-tech 2011 International Conference on Innovative Technologies” Bratislava, 01-03 September 2011. Proceedings pp. 758-762. (ISBN 978-80-904502-6-4, 978-80-904502-7-1)
Csiszár Csaba - Válóczi Dénes: Telematikai rendszerekkel támogatott intermodális csomópontok. Városi Közlekedés. LI.évf. 3-4.szám 207-214.o. Budapest, 2011.
Csiszár Csaba - Válóczi Dénes: Átszállási időre ható tényezők összetett helyváltoztatási láncoknál ”Innováció és fenntartható felszíni közlekedés”, Budapest, 2011. augusztus 29-31.

2007

Mészáros Péter: A városi és térségi fenntartható mobilitás feltételrendszere, eszközök, stratégiák, indikátorok -. Innováció és fenntartható felszíni közlekedés. Magyar Mérnökakadémia. 2007. szeptember 4-6. p. 1.-11.
Juhász J.: A közúti gyalogos-átkelőhely típusok baleseti kockázatának vizsgálata szimulációs módszerrel. "Innováció és fenntartható felszíni közlekedés" szakmai konferencia, Magyar Mérnökakadémia, 2007. szeptember 4-6.

2006

Mészáros Péter: A kerékpározás fejlesztésének szükségessége és lehetőségei – a holland tapasztalatok tükrében –. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2006. ISBN 963 06 1072 8. p. 1.-.52.
Go to top