Közlekedés informatika - intelligens közlekedési rendszerek kutatási témái

Közlekedésinformatikai rendszerek elemzése, tervezése, fejlesztése:

 • városi, közúti és vasúti közlekedési információs rendszer elemeinek tervezése, fejlesztése;
 • közlekedési adatbázisok, hardver struktúrák és szoftver rendszerek implementálása;
 • VISSIM és VISUM szoftverek segítségével városi, közúti és légi közlekedési hálózatok mikro és makro szimulációja;
 • közlekedési térinformatikai rendszerek fejlesztése;
 • személyközlekedési és áruszállítási igények befolyásolása infokommunikációs eszközökkel;
 • utasforgalmi létesítmények informatikai eszközeinek elemzése, tervezése;
 • integrált út és forgalmi információs és irányító rendszerek tervezése.

Operatív irányítási rendszerek tervezése fejlesztése:

 • közúti és városi forgalomirányító rendszerek fejlesztése;
 • vasúti, vízi, légi és intermodális áruszállítást irányító rendszerek elemzése és tervezése;
 • ITS megoldások közlekedésbiztonságra gyakorolt hatásainak elemzése;
 • valósidejű forgalmi információk felhasználásával a késési okok elemzése és meghatározása;
 • időjárási és egyéb a közlekedési folyamatot befolyásoló körülmények forgalomlebonyolódásra gyakorolt hatásainak elemzése;
 • közlekedési módokhoz, hálózatokhoz, áramlatokhoz és folyamatokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek integrált tervezése;
 • személy- és áruszállítást végző szervezetek felépítésének elemzése és fejlesztése.
Go to top